Aanleiding

Aanleiding:

Nieuwsgierigheid naar mijn afkomst, dreef mij tot het onderzoek.

Bij het opzetten van onze stamboom, ben ik begonnen bij onze  twee zonen:

 • Geert Marten Dorenbos, geboren 02-12-1980 (voorlopig) stamhouder,
  en
 • Hayco Dorenbos, geboren 16-06-1985, beiden geboren te Staphorst.
  Vanuit hun positie ben ik verder gaan zoeken naar hun en mijn voorvaderen.
  Hierbij is gebruik gemaakt van nog aanwezige kennis bij ouders,  grootouders,
  (groot)ooms en – tantes en sites op het internet.
  Daarnaast heb ik een enkele keer gebruik kunnen maken van eerder,  door anderen
  opgemaakte stamboom, welke ik op internet aantrof.
  Ondanks dat, ben ik er nu al van overtuigd, dat er mogelijk enkele fouten
  aangetroffen zullen worden, of dat (nog) niet beschikbare informatie vrijkomt.
  Mogelijk ook, dat informatie verstrekt wordt via internet / e-mail.
  Ook deze informatie zal ik aanpassen, zodat mijn/hun/onze stamboom
  beter en completer wordt